Diamond Consolidatie

Wat is consolidatie?

Consolidatie is het proces waarbij de financiële resultaten van meerdere dochterondernemingen worden gecombineerd tot de gecombineerde financiële resultaten van de moedermaatschappij.

Consolideren is het combineren van activa, passiva en andere financiële items van twee of meer entiteiten tot één. In de context van financiële boekhouding verwijst de term consolideren vaak naar de consolidatie van financiële overzichten, waarbij alle dochterondernemingen rapporteren onder de paraplu van een moedermaatschappij.

Bij het opstellen van een geconsolideerde financieel overzicht moeten de financiële overzichten van de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen regel voor regel worden gecombineerd door vergelijkbare items zoals activa, verplichtingen, inkomsten en uitgaven bij elkaar op te tellen.

Variabelen eliminatie

Stap.1 Elimineer de intercompany transacties

Consolidatie analyse

Stap. 2 Preview de cijfers van bedrijven